Älmhult Brukshundklubbs Styrelse

Ordförande

Lars-Kenneth Johansson
ordforande@elmhultbk.se 

Vice Ordförande

Mikael Tugetam
mikael.tugetam@tele2.se


Kassör

Carin Karlsson
kassor@elmhultbk.se


Sekreterare

Åsa Rundström
sekreterare@elmhultbk.se

Suppleanter Invalda

1:e suppleant- Elisabeth Årdh
2:e suppleant- John-John Jonsson
3:e suppleant- Gittan Andersson

Valberedningen Invalda

Sammankallande: Magnus Ernstsson

Susanne Hedenquist Nord

Revisorer 

Helen Ernstsson
Åke Persson


Revisorsuppleant

Vakant